Retourformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen, dus het product wilt retourneren)


Formulier downloaden kan hier: Retourformulier

 

- Aan JNH Parts vof (koffie-onderdelen)
van Oldenbarnveltstraat 72 
3882 CG Putten
Nederland


- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende
de verkoop van de volgende goederen:
de levering van de volgende digitale inhoud:
de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:


- Besteld op(*)/Ontvangen op(*)


- Naam/Namen consument(en)


- Adres consument(en)- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is